Estanque centro arqueolóxico San Roque
Tumba romana de inhumación